ingang-zijde 3

Clubhuis H2IJ

De WVIJ heeft in de afgelopen jaren een goed bezette haven beheerd. Het werd in 2017 tijd om de volgende stap te maken met de vereniging waarbij we de waterport op en rond IJburg samen met andere partijen vorm zijn gaan geven.

De stap bestond uit drie onderdelen:

  • het verbeteren van de voorzieningen voor onze leden en de bezoekers rondom de haven
  • het creëren van een locatie die als uitvalsbasis kan dienen voor watersporters op IJburg
  • het creëren van een locatie waar naast de praktische watersport aspecten ook aandacht kan worden gegeven aan de meer theoretische invulling van de waterport

Voorzieningen voor onze leden en passanten
Het ontbrak aan een aantal elementaire voorzieningen voor de leden/gebruikers van de haven. Deze voorzieningen wilden we realiseren in het clubgebouw en zijn onder te verdelen in twee categorieën:

Ten eerste de sanitaire voorzieningen zoals toiletten, kleedruimtes en douches. Dit is van groot belang als faciliteiten voor de passanten en om onze leden die surfend of met kleine zwaardboten het Markermeer op gaan te ondersteunen.

Ten tweede ontbrak het in de haven aan een voorziening om samen te komen met leden en niet-leden plus een locatie te bieden in de gemeenschap die voor culturele doeleinden ingezet kan worden zodat er gezamelijk gebruik kan worden gemaakt van het clubhuis.

Uitvalsbasis voor Watersporters
Het voorbereiden van een tocht vereist het nodige denkwerk en het nabespreken van een tocht is ook onderdeel van het watersporten. Een lokatie waarin gelijkgestemden elkaar treffen, ervaringen kunnen uitwisselen en waar kennis en ervaring kan worden overgedragen is een belangrijke functie die het clubhuis de vereniging heeft gebracht.

Theoretische basis
Iedere watersporter moet beschikken over een elementaire kennis van natuurverschijnselen, wanneer kun je storm verwachten, is het veilig om het water op te gaan, wordt onweer verwacht, etc. Het geven van trainingen hoort bij het aanbod dat de WVIJ wil aanbieden aan haar leden. Denk hierbij aan trainingen zoals theoretische kustnavigatie, cursus klein vaarbewijs, maar aan het op structurele wijze aanbieden van cursussen aan jeugd.

Naast deze trainingsvraag is bij leden behoefte aan training en opleiding op aanverwante terreinen,  bijvoorbeeld een training motortechniek waarvoor is uitgeweken naar een externe locatie, graag zouden wij deze trainingen aanbieden op onze eigen locatie zodat deze beter toegankelijk zijn voor al onze leden.

Clubhuis
Uitgangspunten bij het ontwerp van het clubgebouw zijn drieërlei en liggen in lijn met de startegische koers die de WVIJ vaart:

  • Het clubhuis is de bindende factor voor alle watersporters op IJburg en is DE lokatie waar leden van de vereniging elkaar treffen
  • Het clubhuis is de verbindende schakel tussen het binnenwater van IJburg en het weidse Markermeer
  • Het clubhuis is in zijn ontwerp eenvoudig, solide en stevig en moet te realiseren zijn binnen een beperkt budget.

Het definitief ontwerp van MargulisMoormann Architects van het clubhuis heeft het karakter van een loods met op de begane grond sanitaire voorzieningen voor passanten en leden, een ruimte voor stalling van de verenigingsboten en een clubruimte. De bovenste verdiepingen bieden een weids uitzicht op zowel het IJmeer als de haven en zijn tevens geschikt als ontvangstruimte en cursuslokatie. Het ontwerp werd uitgevoerd in hout constructie bouw waarmee het gebouw een warme uitstraling heeft in de veelal beton-achtige omgeving van IJburg.